Garantija

    1.    Visām interneta veikalā izlietnes.lv piedāvātām precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti (pirkuma pavadzīme), ar atrunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.
    2.    Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
    3.    Ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, Pircējam ir tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.
    4.    Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631.
    5.    Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas izmantot preci, Pircējs nevar prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.
    6.    Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumus, Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt garantijas dokumentus un pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeku vai preču pavadzīmi).
    7.    Garantijas apkalpošana notiks ātrāk, ja nofotografēsiet bojāto preci un tās pirkumu apliecinošo dokumentu (čeks vai pavadzīme), un nosūtisiet to uz mūsu e-pastu.
    8.    Lai izvairītos no mehānisku bojājumu nodarīšanas precei, kā rezultātā garantija var tikt zaudēta, lūdzam saglabāt iepakojumu un pretenziju gadījumā preci iesniegt tās ražotāja oriģinālajā iepakojumā.
    9.    Mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas apkalpošanas pakalpojumos.
10.  Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem (plastikāta vanniņām, akumulatoriem, savienojošiem vadiem) garantijas apkalpošana netiek paredzēta vai ir ierobežota līdz 6 mēnešiem.

Gadījumā, ja Preces kvalitāte neatbilst līgumam, Pircējam ir šādas tiesības saskaņā ar PTAL normām (PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas):

    1.    Ja no preces iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši:
           a.    prasīt samazināt preces cenu;
           b.    prasīt novērst preces neatbilstību;
           c.    apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;
           d.    prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu.
           e.    Ja no preces iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši:
    2.    vispirms pieprasīt preces neatbilstības novēršanu (remontu) vai preces apmaiņu;
    3.    ja saprātīgā termiņā remonts vai apmaiņa nav iespējama, pieprasīt samazināt preces cenu vai izbeigt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudu proporcionāli preces nolietojumam.

Garantijas apkalpošana nav spēkā, ja precei ir:

    1.    mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ
    2.    bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,
    3.    bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, rezultātā,
    4.    bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana,
    5.    bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,
    6.    bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos ( putekļi, mitrums u.c.),
    7.    bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,
    8.    bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā.

Produkts veiksmīgi pievienots salīdzināšanai

Turpināt iepirkšanos Doties uz salīdzināšanu
 
 • FRANKE
 • DURAVIT
 • NIVITO
 • CARESSI
 • Shaws
 • ELLECI
 • Teka
 • REENBERGS
 • RODI
 • FIMA
 • APELL
 • FEV
 • ALVEUS
 • KLUDI
 • Brita
© 2021 SIA "Kates Izlietnes". Visas tiesības aizsargātas.